укр рус

Угода користувача сервісу Dogito.

Перед використанням сервісу Dogito уважно ознайомтеся з даною Угодою. Використання сервісу Dogito дозволено лише у разі повного та безумовного прийняття Вами умов, викладених у цій Угоді. Якщо Ви не згодні з цією Угодою, не використовуйте сервіс Dogito. Використовуючи сервіс Dogito, Ви погоджуєтесь з цією Угодою та зобов'язуєтеся її дотримуватись.

Основні терміни та поняття.

Адміністрація — особи, що діють від імені та на користь Правовласника та забезпечують функціонування Сервісу.

Сервіс — комплекс програмного забезпечення Dogito, розташований на веб-сайті  https://dogito.club/, а також на мобільному додатку Dogito на платформах iOS та Android, що використовується Користувачем для створення профілю, постів, використання мапи, спілкування з іншими користувачами та Сервісом, рекламування організацій та контенту, та ін.

Користувач — фізична та/або юридична особа, зареєстрована на Сайті та/або в Додатку, що користується Сервісом, його пробними версіями, матеріалами, іншими сервісами, у тому числі платними, як до проходження процедури реєстрації в Сервісі та/або встановлення Додатка, так і після проходження процедури реєстрації та/або встановлення Додатка.

Контент – будь-яка інформація, розміщена на інформаційних ресурсах Користувача, в тому числі, але не обмежуючись цим фото-відео матеріалів, текстів/описів/характеристики, ціни, яка використовується для створення різноманітних інформаційних добірок Користувачами Сервісу.

Загальні положення.

 1. Користувач гарантує, що на нього не поширюються законодавчі обмеження на використання онлайн-послуг, що він має всі необхідні повноваження для укладення цієї Угоди або отримав необхідний дозвіл у необхідній законом формі від своїх батьків або законних представників.

 2. Дана Угода встановлює відносини між Адміністрацією Сервісу та Користувачем, вважається укладеною з моменту початку будь-якого використування Сервісу. Додатковим підтвердженням укладання Угоди між Адміністрацією та конкретним Користувачем є проходження процедури реєстрації у Сервісі, передбаченої Адміністрацією.

 3. Дана Угода може бути змінена, модифікована, доповнена, замінена у будь-якій формі та у будь-який час на розсуд Правовласника. Будь-які зміни/доповнення набувають чинності протягом 5 (п'яти) днів з моменту відповідної зміни/доповнення.

 4. Користувач зобов'язаний регулярно самостійно перевіряти останню версію Угоди, ознайомлюватись із усіма змінами та доповненнями у Сервісі.

 5. Будь-яке подальше користування Сервісом означає безумовне прийняття зміненої або доповненої версії Угоди.

 6. Використовувати Сервіс дозволено лише дієздатним фізичним та юридичним особам.

 7. Реєстрація в Сервісі та/або встановлення Додатку та/або використання Сервісу будь-яким іншим способом є згодою Користувача з цією Угодою користувача. Якщо Ви не згодні з цією Угодою (повністю або частково), то Вам не надаються права та обов'язки користувача Сервісу і Ви не можете використовувати Сервіс.

 8. Сервіс Dogito зобов'язується надавати Вам технічну та іншу консультаційну підтримку, пов'язану з використанням Сервісу з будь-яких каналів зв'язку, доступних на сервісі https://dogito.club/.

 9. Усі платежі, які здійснюються Користувачем, є добровільними. Користувач зобов'язується здійснювати оплату у розмірі та в строки, зазначені на сторінці Тарифи сайту Dogito.club. Користувач підтверджує згоду з цінами, опублікованими на сайті Dogito.club, у тому числі у разі їх зміни Адміністрацією. Зміни набувають чинності з моменту їх публікації на сайті Dogito.club.

 10. Використання Сервісу здійснюється Користувачами на добровільній основі. Сервіс може містити посилання на інші незалежні сайти третьої сторони (сайти третіх осіб). Дані сайти третіх осіб надаються виключно для зручності користувачів Сервісу. Дані сайти третіх осіб не перебувають під контролем Правовласника та Правовласник не несе відповідальності та не зобов'язаний схвалювати зміст або методи сайтів третіх осіб, включаючи будь-яку інформацію та матеріали, що містяться на даних сайтах. Користувачеві необхідно застосовувати власну незалежну думку, щодо взаємодії з даними сайтами третіх осіб.

 11. Дана Угода є письмовою офертою, тобто пропозицією укласти угоду на зазначених умовах. Акцептом, тобто прийняттям усіх умов оферти, вважається здійснення Користувачем фактичних дій щодо використання Сервісу, а також проходження процедури реєстрації у Сервісі.

Права та обов'язки Адміністрації.

 1. Адміністрація повністю звільняється від відповідальності за неможливість використування Сервісу або неякісне надання Послуг.

 2. Адміністрація має право на особистий розсуд та без пояснень вжити заходів, які не суперечать міжнародному праву, щодо обмеження або закриття доступу до Сервісу Користувачів, які порушили умови даної Угоди.

 3. Адміністрація має право закрити та/або обмежити функціональність Сервісу в будь-яку зручну для Адміністрації годину, без попереднього або подальшого повідомлення Користувача.

 4. Адміністрація має право на свій розсуд в односторонньому порядку, в будь-яку годину, в будь-якому розмірі та обсязі змінити якість надання Сервісу, а за наявності достатньої підстави – припинити надання Сервісу без попереднього та подальшого повідомлення Користувача.

 5. Адміністрація має право на свій розсуд в односторонньому порядку, без попереднього та подальшого повідомлення. якщо буде встановлено факт порушення Користувачем Угоди, або інших положень, пов'язаних із використанням Сервісу. Дія облікових записів Користувачів, які порушують авторські права третіх осіб, припиняється.

 6. Адміністрація має право збирати інформацію про Користувача. Адміністрація може відстежувати та зберігати інформацію про IP-адреси, використовуючи файли з технічною інформацією (cookies), розташовані на локальному терміналі користувача або відвідувача Сервісу. Будь-яка інформація особистого характеру, повідомлена Адміністрації при взаємодії Сторін Угоди, має бути передана Адміністрації виключно з метою виконання Угоди.

 7. Адміністрація має право в односторонньому порядку відмовитися від Угоди та припинити обслуговування Сервісу без попереднього повідомлення.

 8. Адміністрація має право в односторонньому порядку відмовитися від надання Сервісу та повернення Користувачам платежів здійснених ними раніше відповідно до положень цієї Угоди.

 9. Адміністрація не несе відповідальності за розміщення у Сервісі Dogito контенту на сторінці аккаунту користувача, у стрічці новин та керованих користувачем сторінок \ пабліків \ спільнот \ груп.

 10. Адміністрація не несе відповідальності за блокування вашого аккаунту в соціальних мережах з причини розміщення контенту, що суперечить правилам соціальної мережі.

 11. Адміністрація не несе відповідальності за заподіяння прямої або непрямої шкоди, завданої внаслідок використання або неможливості використання Сервісу або інформації про Сервіс, а також внаслідок дій третіх осіб, включаючи інших Користувачів Сервісу.

 12. Адміністрація не несе відповідальності за достовірність інформаційних чи рекламних матеріалів або їх відповідність бажанням або потребам Користувача, а також за будь-які збитки або втрачені вигоди, як Користувача, так і будь-яких третіх осіб, навіть якщо це стало результатом використання або неможливості використання послуг.

 13. Адміністрація не несе відповідальності за якість, зміст та наслідки використання будь-яких ресурсів, посилання на які Користувач отримав на Dogito, або внаслідок надання Послуг, у тому числі посилання на інформаційні ресурси та/або веб-сайти, розміщені Користувачами на Сервісі.

 14. Адміністрація не несе відповідальності за погану роботу або помилки в роботі мобільного додатка.

Права та обов'язки Користувача.

 1. Користувач має право використовувати всі можливості Сервісу, здійснювати всі дії, передбачені Сервісом та обмежені типами його аккаунту та тарифом, надсилати Адміністрації повідомлення, пропозиції щодо удосконалення Сервісу, а також будь-які інші дії передбачені Сервісом та/або дозволені Адміністрацією.

 2. Користувач зобов'язаний дотримуватися умов цієї Угоди, положення права, що застосовується.

 3. Користувач зобов'язаний регулярно перевіряти чинну редакцію Угоди та знайомитися з її умовами.

 4. Користувач зобов'язаний не розкривати та не передавати свої дані облікового запису третім особам.

 5. Користувач зобов'язаний забезпечити доступ до Сервісу за свій рахунок та нести всі витрати, пов'язані з наданням доступу до Інтернету.

 6. У разі порушення п.1-5. Угоди Користувач зобов'язань негайно припинити використання Сервісу.

 7. Користувач має право будь-коли відмовитися від використання послуг шляхом видалення своїх облікових записів із Сервісу.

Право інтелектуальної власності.

 1. Адміністрація не володіє і не володітиме Контентом Користувачів, але для того, щоб мати можливість надавати Користувачам якісний сервіс, права на розміщення, адаптацію, передачу третім особам, модифікацію та відтворення Контенту Користувача автоматично передаються Адміністрації Сервісу з моменту їх розміщення на інформаційних ресурсах Користувачів у формі всесвітньої, невиключної, постійної, не відкликаної, безоплатної та непередаваної ліцензії. Користувачі, які встановили Додаток, гарантують, що щодо всього завантажуваного, що передається, публікується або розповсюджується через Сервіс Контенту Користувача:

a. Користувач має всі права та ліцензії, необхідні для використання, відтворення, публікації, публічного перегляду, розповсюдження та будь-якого іншого використання Контенту;

b. Користувач гарантує, що Контент Користувача не порушуватиме права на інтелектуальну власність будь-яких третіх осіб;

с. Користувачем отримано згоду та/або дозвіл кожної ідентифікованої особи, зображеної в Контенті Користувача, на завантаження, передачу, публікацію та/або розповсюдження їх імені та/або зображення через Сервіс.

d. Користувач гарантує, що Контент Користувача не міститиме матеріалів расистського характеру, які сприятимуть розпалюванню міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі, порнографічного та аморального змісту. За порушення цього правила ваш обліковий запис адміністрація може заблокувати з обнулюванням балансу.

 1. Розміщення у Сервісі Матеріалів, посилань на сайти Користувачами або третіми особами не означає, що правовласник схвалив таке розміщення. Правовласник не несе відповідальності за зміст даних Матеріалів та сайтів, будь-які прямі чи непрямі збитки, завдані у зв'язку з користуванням даними Матеріалами або даними сайтами.

Відповідальність сторін.

 1. Користувач несе повну особисту майнову відповідальність за будь-які Матеріали та інформацію, що він розміщує у Сервісі.

 2. Користувач зобов'язаний відшкодувати всі збитки, заподіяні Адміністрації та третім особам у зв'язку із порушенням Угоди.

 3. Правовласник та Адміністрація не несуть відповідальності перед Користувачем або третіми особами, у тому числі за дії третіх осіб, за якість та швидкість доступу в Інтернет, за крадіжку, знищення матеріалів та облікового запису Користувачів, за будь-які прямі чи непрямі збитки, заподіяні вам, незалежно від їх причини, за будь-які збитки або шкоди, включаючи шкоду честі, гідності, ділової репутації, за будь-яку втрату даних, будь-які витрати на придбання заміщуючих товарів та послуг, або інші матеріальні та/або нематеріальні збитки незалежно від їх причини, за повне або часткове невиконання зобов'язань, якщо таке невиконання або часткове невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за цих умов обставин, факт настання та продовження яких підтверджений актом відповідного компетентного органу.

 4. Правовласник та Адміністрація не несуть відповідальності за контент Користувачів або за дискредитуючу, образливу чи незаконну поведінку будь-яких третіх осіб та ризик шкоди чи шкоди від вищезазначених дій повністю покладається на Користувача.

Інші умови.

 1. Адміністрація має право надсилати Користувачеві повідомлення, у тому числі про внесення змін до Угоди, електронною поштою або публікувати їх у Сервісі. Користувач будь-коли має право відмовитися від отримання розсилки, написавши на адресу dogito.club@gmail.com.

 2. Користувач має право зв'язатися з Адміністрацією, надіславши листа на електронну адресу dogito.club@gmail.com.

Правила користування сервісом.

Ці правила (далі – «Правила») є невід'ємною частиною угоди користувача. До цих Правил застосовуються терміни та поняття, встановлені угодою користувача.

1. Загальні правила використання Сервісу

 1. Сервіс Dogito (далі – «Сервіс») дозволяє користувачеві завантажувати та публікувати зображення, відео, текст (далі – «Контент») з метою створення постів;
  Користувачам дозволено використовувати весь функціонал Сервісу, обмежений типом його облікового запису та тарифом, не створюючи при цьому перешкод для роботи іншим користувачам.

 2. У разі порушення Користувачем Угоди та/або цих Правил, Адміністрація має право на свій розсуд обмежити або вимкнути доступ Користувача до Сервісу;

 3. Якщо певна частина Контенту Користувача створює занадто велике навантаження на Сервіс, Адміністрація має право на свій розсуд обмежити або вимкнути доступ Користувача до Сервісу;

 4. У сервісі відсутня автоматизована система, яка здійснює цензуру та контроль дій Користувача. Адміністрація не зобов'язана перевіряти весь контент, завантажений Користувачами, і не несе відповідальності за його утримання. Відповідальність за зміст постів і всі завантажувані матеріали (Контент) несе сам Користувач;

 5. Якщо Користувач знайде інформацію на цьому сайті, яку вважає небажаною, або яка порушує Угоду користувача, Користувач має право повідомити про це Адміністрацію на електронну адресу: dogito.club@gmail.com..

 6. Користувач несе повну відповідальність за підтримання конфіденційності інформації про свій обліковий запис, включаючи пароль та будь-які дії, що здійснюються з обліковим записом. Користувач погоджується повідомити Адміністрацію негайно про будь-яке неавторизоване використання облікового запису або пароля та про будь-яке порушення безпеки.

 7. Забороняється приховувати водяні знаки постачальників на фотографіях, за порушення цього правила ваш обліковий запис адміністрація може заблокувати з обнулюванням балансу на прохання правовласника, а правовласник фотографій має право вимагати від вас відшкодування збитків або інших втрат пов'язаних із приховуванням водяного знака постачальника згідно із законодавством країни розташування.

 8. Звернення до служби технічної підтримки сервісу (чати та діалоги на сайті сервісу та у групах соціальної мережі, електронну пошту) має містити максимально повне та розгорнуте пояснення суті звернення.
  Звертання надсилається в текстовому форматі, аудіоповідомлення заборонено. Допускаються аудіоповідомлення на запит адміністрації.
  Не допускається ненормативна лексика та образлива манера спілкування на адресу операторів технічної підтримки та чату, адміністрації сервісу. Діалог ведеться відповідно до загальноприйнятих норм етикету.
  Дублювання звернення до кількох каналів зв'язку та/або з різних облікових записів заборонено.
  При порушенні даного пункту угоди, адміністрація сервісу має право відмовити у вирішенні заявленого питання та/або заблокувати користувача на сайті сервісу та/або у групах соціальних мереж сервісу, без повернення коштів.

2. Обмеження під час використання Сервісу.

При використанні Сервісу заборонено та загрожує безповоротним блокуванням облікового запису:

1. Застосування сторонніх програм або інших засобів для покращення/автоматизації можливостей Сервісу (т.зв. боти, баги, фрод, читерство);

2. Видавати себе за співробітника служби підтримки Сервісу, члена будь-якої з груп-помічників проекту (адміністраторів, модераторів, консультантів тощо), колишнього чи чинного;

3. Використовувати та поширювати висловлювання та лексику, що містить загрози, образи, домагання, а також висловлювання, що ведуть до розпалювання ненависті та расової та етнічної ворожнечі (включаючи образами за етнічними та релігійними ознаками);

4. Розповсюдження фотографій порнографічного характеру, а також повідомлень, у яких можна розпізнати елементи заклику до насильства, расової чи релігійної нетерпимості;

5. Використання програмних помилок Сервісу (багів) та передача інформації про їх наявність третім особам, за винятком Адміністрації;

6. Публікація повідомлень, де релігійна символіка використовується з метою образити або принизити почуття віруючих;

7. Використовувати Сервіс та/або суміжні служби для шахрайських дій, включаючи шахрайські внутрішньосервісні фінансові операції;

8. Здійснювати або підбурювати третіх осіб до вчинення дій, заборонених цими Правилами та/або чинним законодавством, у тому числі пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, терористичною діяльністю, закликами до повалення законно обраної влади, порнографії, будь-якої форми дискримінації за статевою, віковою, релігійною чи іншою ознакою;

9. Фальсифікувати, видаляти або відключати будь-яку інформацію про авторське право, зокрема посилання на автора, юридичні підтвердження авторських прав та інші подібні повідомлення або приписи, а також позначки про походження або джерело контенту користувачів чи інших матеріалів, захищених авторськими правами;

10. Використовувати Сервіс для будь-яких незаконних цілей;

11. Завантажувати, публікувати, надсилати електронною поштою, пересилати або будь-яким іншим способом розповсюджувати контент, який є незаконним, шкідливим, загрозливим, образливим, грубим, що ганьбить, втручається в особисте життя, расистським, спірним з етичних або будь-яких інших причин;

 

3. Відповідальність.

 1. За порушення цих Правил та/або Угоди Користувачеві може бути негайно, без будь-якого попереднього повідомлення відмовлено у послугах з надання Сервісу або такі послуги можуть бути обмежені повністю або частково.

 2. Оскільки не завжди можна точно визначити ті чи інші порушення правил, то остаточне рішення завжди залишається за Адміністрацією сервісу.

 3. Сервіс не несе жодної відповідальності за жодними договорами між користувачем та третіми особами.

 4. Власники Сервісу зберігають за собою право у будь-який час змінювати оформлення сервісу, його зміст, змінювати або доповнювати функціонал, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на обчислювальних ресурсах Сервісу.

 5. Заключні положення:

 1. Правила є юридично зобов'язуючим договором між Користувачем та Власниками сервісу, що регламентують використання Сервісу;

 2. Дані Правила набувають чинності для Користувача з моменту його реєстрації у Сервісі та діють протягом невизначеного терміну.

 3. Адміністрація керує Сервісом виключно на власний розсуд;

 4. Дані правила можуть змінюватися Адміністрацією Сервісу в будь-який час. Будь-які зміни/доповнення набирають чинності протягом 5 (п'яти) днів з моменту відповідної зміни/доповнення. У разі внесення істотних змін/доповнень до цих правил або угоди користувача, всі зареєстровані користувачі будуть повідомлені про це за допомогою спеціальних повідомлень усередині сервісу за 6 (п'ять) днів до набуття чинності відповідними змінами/доповненнями. Користувач зобов'язується перевіряти дані правила щодо змін не менше ніж один раз на десять днів. У разі, якщо такої перевірки не буде здійснено у зазначені терміни, а Користувач продовжує користуватися Сервісом, то вважається, що Користувач ознайомлений та погоджується з цими Правилами;

 5. Користувач має право відмовитися від отримання листів від Адміністрації будь-коли. Користувач має право видалити свій обліковий запис зі свого акаунту в Dogito.

 

4. Правила повернення коштів.

1. Кошти можуть бути повернені, якщо:

a. Послуга не надана з вини сервісу Dogito

2. Кошти не повертаються якщо:

a. Користувач вирішив не використовувати сервіс Dogito.

 

Згода на обробку персональних даних

Сторони погодилися з наведеними нижче положеннями з обробки персональних даних, що надаються Користувачем Адміністрації в рамках використання Сервісу.

1. Під обробкою персональних даних Користувача (суб'єкта персональних даних) розуміються дії (операції) Адміністрації з персональними даними, включаючи збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних.

2. Метою надання Користувачем персональних даних та подальшої обробки їх Адміністрацією є отримання Користувачем послуг Адміністрації. Дана Згода діє протягом терміну дії Договору та не менше трьох років з моменту розірвання Договору.

3. У рамках даної Політики під «персональними даними Користувача» розуміються:

 • - Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створенні облікового запису), підключенні облікових записів соціальних мереж, а також у процесі використання Сервісу, включаючи персональні дані користувача. Інша інформація надається користувачем на його розсуд.
 • - Дані про сторінки соціальних мереж, якими Користувач може керувати;
 • - Дані облікового запису користувача в соціальних мережах: ПІБ; E-mail, телефон, адреса;
 • - Дані, які Користувач завантажує на Сервіс у процесі використання: Зображення; Фото/відео матеріали; Текст\статті; Ціна.

4. Дана Політика застосовується лише до Сервісу Dogito. Dogito не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайтах соціальних мереж. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватись інша персональна інформація, а також можуть здійснюватися інші дії.

5. Dogito збирає та зберігає лише ті персональні дані, які необхідні для надання Сервісу.

6. Персональну інформацію користувача може використовувати у таких цілях:

 • - Ідентифікація сторони в рамках угод та договорів з Dogito;
 • - Зв'язок з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сервісу, надання послуг, а також обробка запитів та заявок від користувача;
 • - Надання користувачеві персоналізованих послуг;
 • - Створення постів від імені Користувача в сервісі Dogito. Для створення постів Dogito використовує дані, надані користувачем.
 • - Збір статистичної інформація щодо використання додатку для Користувачів, які встановили додаток.

7.Передача персональної інформації третім особам здійснюється у таких випадках:

 • - Передача необхідна в рамках використання Сервісу Dogito, а саме створення користувачем постів;
 • - Збір статистичної інформації щодо використання додатку для Користувачів, які встановили додаток;
 • - Передача передбачена українським чи іншим застосованим законодавством у межах встановленої законодавством процедури.

8. Користувач може будь-якої миті змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину.

9. Користувач може у будь-який момент видалити свої персональні дані, відключивши свої облікові записи від сервісу.